Full line construction
Extruder

ساخت خط کامل اکسترودر

Manufacturer of
cooling tower parts

تولید کننده انواع قطعات برجهای خنک کننده

Molds for
plastic extruder

قالبهای اکسترودر پلاستیک

Extrusion
profiles

پروفیل های اکسترودری

قطره گیر BRF10

BRF10 پروفیلی است برای نصب عمودی در یک جریان های افقی که به وسیله دستگاه اکسترودر ساخته می شود و از مواد درجه یک و با کیفیت p.p که با تالک تقویت شده و p.v.c مقاوم در برابر نور خورشید و مواد شیمیایی ساخته می شود .
قطره گیر BRF10

این پروفیل در موقعیت هایی استفاده می شود که سرعت باد بین 3 تا 6 متر بر ثانیه باشد ( با درصد آب به هوای 1 لیتر بر متر مکعب ) که در این شرایط فاصله استاندارد بین تیغه ها 25 میلیمتر می باشد .
در موقعیت هایی که نرخ آب به هوا 1.5 لیتر بر متر مکعب باشد یا در شرایط جریانی نامطلوب ( از 6 تا 8 متر بر ثانیه ) فاصله بین دو تیغه می تواند تا 20 میلیمتر کاهش یابد .
در جاهائیکه نرخ آب موجود در هوا بیشتر است به منظور جلوگیری از فرار ریز قطرات ثانویه می توان از دو ردیف قطره گیر که در فواصل بسیار نزدیک بهم نصب شده اند ، استفاده کرد .

قطره گیر BRF10

قطره گیر BRF10

کاربردهای اساسی قطره گیر BRF10 عبارتند از :
• در واحدهای کنترل هوا
1. پایین دست بخش های رطوبتی مدل پنلی
2. در ایرواشرهای مورد استفاده در صنعت نساجی
• در برج های سایشی
1. پایین دست سیستم پاچش به منظور جمع آوری آلودگی
• در سیستم های مکش هوا به کار رفته در توربین های گازی
1. پایین دست بخش های سرمایشی آدیاباتیک مدل پنلی
2. در خارج از ورودی هوا .
ارتفاع ماکسیمم برای نصب عمودی قطره گیرها بدون استفاده از واسطه 2.5 متر است .